Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Miseenplace.io

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy, prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Właścicielem Sklepu jest: Miseenplace spółka cywilna z siedzibą na ulicy Pasaż Ursynowski 3/45 02-784 w Warszawie, identyfikująca się numerem NIP: 9512415358.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2 Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób: * Wybierając opcje w zakładce koszyk

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia po przez automatyczny system potwierdzeń e-mail. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta.

§3 Płatności

1. Klient ma możliwość kupna poprzez wykonanie przelewu w systemie płatności PAY-u

2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar

3. Produkty personalizowane nie są wysyłane przesyłką za pobraniem.

4. Wysyłki zagraniczne są po stronie kupującego, koszt jest zgodny z ceną ustaloną przez kuriera.

5. W przypadku braku wad, produkty personalizowane nie podlegają zwrotowi lub wymianie.

§4 Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej, paczkomatów lub firmy kurierskiej).

2. Rozpoczęcie realizacji zamowienie zaczyna się od momentu zaksiegowania pieniędzy.

3. Maksymalny czas oczekiwania na produkt personalizowany to maksymalnie 14 dni od otrzymania przelewu.

§5 Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien sporządzić protokół niezgodności i przesłać wraz z zdjęciami na adres miseenplacepolska@gmail.com. W przypadku uszkodzenia produktu powstałego w transporcie powyższą dokumentację należy wysłać w terminie nieprzekraczającym 3 dni robocze od otrzymania przesyłki.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 30 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy (PARAGRAF NIE DOTYCZY PRODUKTÓW PERSONALIZOWANYCH)

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy (PARAGRAF NIE DOTYCZY PRODUKTÓW PERSONALIZOWANYCH)

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy (PARAGRAF NIE DOTYCZY PRODUKTÓW PERSONALIZOWANYCH)

4. W terminie 3 dni przystąpi do rozpatrzenia zwrotu (NIE DOTYCZY PRODUKTÓW PERSONALIZOWANYCH)

5.W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę (NIE DOTYCZY PRODUKTÓW PERSONALIZOWANYCH)

6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w § 6 punkcie 1 powyżej.

§7 Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego, newslettera.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

§8 Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez zgody sklepu.

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

Bezpieczne zakupy Płatność PayU – szybko i bezpiecznie.�Gwarancja bezpiecznych i szybkich zakupów internetowych. Potwierdzenie dokonania płatności dochodzi w kilka minut, dzięki czemu możemy w szybki sposób skompletować i wysłać przesyłkę. Polityka prywatności.�Gwarantujemy Ci zachowanie prywatności, oraz ochronę danych osobowych. Automatyczne powiadomienia.�Nasz sklep wyposażony jest w system automatycznych powiadomień, dzięki czemu na bieżąco będziesz informowany co dzieje się z zamówionymi produktami. *